Terapien foregår med min styring og guidning. Der vil være dialog mellem hver enkelt af jer og mig – samt dialog jer i mellem.

Jeg vil skabe et rum, hvor alle parter lytter og alle parter føler sig hørt. Jeg vil støtte Jer i, at blive tydelige for hinanden, få tydeliggjort jeres behov og i at få jeres budskaber klart frem, sammen med de følelser der ligger bag og som ofte ikke bliver kommunikeret eller hørt.

Rådgivning vil/kan forekomme samt I vil blive inviteret til at øve jer i anerkendende kommunikation. I vil få mulighed for at få opgaver – ligeledes redskaber med hjem.

Det er relationen og dynamikkerne, der er klienten i terapien, ikke de individuelle parter og derfor vil terapien ikke indeholde dybtgående, personligt arbejde, som det sker i en individuel terapi. Dog kan det ske at der, under en terapi, enten bliver åbnet op for individuelt stof, eller vi får øje på noget individuelt stof, der bliver ved med af “forstyrre” jeres relation(er). Med henblik på at få arbejdet det på plads tilbyder jeg, at man, sideløbende med terapien, kan arbejde individuelt med det i en session eller to. Eller jeg vil foreslå terapi, hos en anden terapeut.

Formål

Formålet med den terapeutiske samtale er, at du finder frem til en hensigtsmæssig måde at forholde dig til dit liv på. Resultatet kan blive indsigt i dine mønstre, handlinger og relationer. Og så kan terapi hjælpe dig til at gøre noget ved dem – hvis det er dét, du vil.

I terapi er der ingen følelser der er forkerte. Der er hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige måder, at tackle sine følelser på og det er her, hvor terapi bliver et rigtig godt værktøj. I terapi kan du lære at tænke og handle anderledes.

Den måde, du håndterer problemer på i dag, har du lært på et tidspunkt, hvor det var nødvendigt at handle sådan. Vi var som børn afhængige af vores omgivelser.

For at kunne være i vores familie, måtte vi danne os nogle overlevelses- eller mestringsstrategier. Men som voksen er de strategier ikke længere brugbare. Ofte er det dem der gør, at vi havner i de situationer, vi gerne vil undgå. Sagt på en anden måde, vores historie gentager sig selv.

Eksempelvis: møder den samme type kæreste – altid ryger i konflikter med chefen uanset, hvor man arbejder – føler sig trådt på af familie og venner – bliver mobbet – ikke bliver taget alvorligt, får sine grænser overskredet – siger ja, men mener nej, bliver forladt osv osv

Når du tør

Psykoterapi handler om at få indsigt, at forstå sig selv og forholde sig til de gode og dårlige sider, man har.

Det er ikke altid tydeligt for én selv, hvad problemstillingen handler om. Netop derfor har mange brug for at få skabt større klarhed og få en bevidsthed om, hvad der gemmer sig. Det er også en forudsætning for bedre selv, at kunne træffe valg i sit liv.

Terapi kan være en hjælp til at få større overensstemmelse mellem det man føler indeni og det man tør vise andre eller til at komme ud af en personlig krise. Terapi bliver også brugt som vejen til at skabe forandringer i sit liv og til personlig udvikling.

Det handler “bare” om at turde. Turde være den, du er.

Kort sagt: Når du tør være, den du er – kan du forandre dig!