I en gruppe har du mulighed for at få øje på dig selv i samspil med andre. Det at blive genkendt og at genkende sig selv i andre kan have en helende effekt, som er med til at skabe opmærksomhed og klarhed på, hvem og hvordan du er i verden.

I gruppen får du mulighed for både at se og høre de andres problemer og arbejde med dine egne. Gruppen kan ses som en spejling af de relationer og sammenhænge, du indgår i og har indgået i, såsom familien, parforholdet, arbejdsfællesskabet og samfundet.

Desuden fungerer gruppen, som et træningssted, hvor du kan prøve dig selv af. F.eks i at sige til og fra, være den du egentlig er, måske sige ting højt, som aldrig er blevet sagt højt før og/eller vise følelser, som du er blevet nødt til at lukke af for. For at gruppen bliver levende og dynamisk vil jeg opfordre dig til både at give og modtage feedback.

Formål

Formålet med den terapeutiske samtale er, at du finder frem til en hensigtsmæssig måde at forholde dig til dit liv på. Resultatet kan blive indsigt i dine mønstre, handlinger og relationer. Og så kan terapi hjælpe dig til at gøre noget ved dem – hvis det er dét, du vil.

I terapi er der ingen følelser der er forkerte. Der er hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige måder, at tackle sine følelser på og det er her, hvor terapi bliver et rigtig godt værktøj. I terapi kan du lære at tænke og handle anderledes.

Den måde, du håndterer problemer på i dag, har du lært på et tidspunkt, hvor det var nødvendigt at handle sådan. Vi var som børn afhængige af vores omgivelser.

For at kunne være i vores familie, måtte vi danne os nogle overlevelses- eller mestringsstrategier. Men som voksen er de strategier ikke længere brugbare. Ofte er det dem der gør, at vi havner i de situationer, vi gerne vil undgå. Sagt på en anden måde, vores historie gentager sig selv.

Eksempelvis: møder den samme type kæreste – altid ryger i konflikter med chefen uanset, hvor man arbejder – føler sig trådt på af familie og venner – bliver mobbet – ikke bliver taget alvorligt, får sine grænser overskredet – siger ja, men mener nej, bliver forladt osv osv

Når du tør

Psykoterapi handler om at få indsigt, at forstå sig selv og forholde sig til de gode og dårlige sider, man har.

Det er ikke altid tydeligt for én selv, hvad problemstillingen handler om. Netop derfor har mange brug for at få skabt større klarhed og få en bevidsthed om, hvad der gemmer sig. Det er også en forudsætning for bedre selv, at kunne træffe valg i sit liv.

Terapi kan være en hjælp til at få større overensstemmelse mellem det man føler indeni og det man tør vise andre eller til at komme ud af en personlig krise. Terapi bliver også brugt som vejen til at skabe forandringer i sit liv og til personlig udvikling.

Det handler “bare” om at turde. Turde være den, du er.

Kort sagt: Når du tør være, den du er – kan du forandre dig!