Mennesker der lever i voldelige forhold, kan have svært ved at definere, hvad der egentlig betegnes som vold. Dels fordi, de har en tilbøjelighed til at give sig selv skylden for årsagen til vold, dels fordi, grænserne bliver rykket. Det betyder at grænserne, for hvad der er normalt, rykkes over tid. Det voldelige forhold udvikles typisk over tid og volden tiltager i både hyppigehd og grovhed. Et voldeligt forhold kan derfor stå på i længere tid, ofte i årevis, mens volden langsomt tiltager og bliver værre.

Er du i tvivl om, du lever i et voldsramt forhold, kan du nedenfor se, hvordan de 5 former for vold defineres.

Mange voldsudsatte bliver udsat for flere former for vold samtidig.

Den fysiske vold, er den vold som opfattes som den ”rigtige vold” fordi den ofte efterlader synlige mærker og påfører offeret fysisk smerte.

Der, hvor man kan se, både de blå mærker og den der forårsager umiddelbar fysisk smerte

Fysisk vold er ofte synlig og kan være livsfarlig.

Det kan være at rive i, ruske, slag, slå med flad hånd, knytnæve eller genstand. Skub, spark, blive kastet/skubbet ind i en væg eller ned at trappen, kvælningsforsøg, angribe med kniv, knivstik eller vold med (skyde)våben.

Den fysiske vold kan have døden til følge.

Den seksuelle vold er et seksuelt overgreb, en grænseoverskridende magthandling, hvor en person direkte eller indirekte tvinger en anden person til at udføre seksuelle handlinger, som personen ikke ønsker eller har lyst til.

Der kan være tale om voldtægt, eller andre seksuelle handlinger såsom at blive tvunget til at gå i seng med partnerens venner, eller det kan være tvungen til prostitution.

Det er psykisk nedbrydende og voldsomt krænkende at blive udsat for et seksuelt overgreb

Eksempler på seksuelle overgreb: Ubehagelig eller grænseoverskridende seksuel berøring. Forsøg på tvunget samleje/voldtægtsforsøg. Gennemført tvunget samleje/voldtægt. Forsøg på og/eller gennemført tvungen oralsex.

Den psykiske vold er mest udbredt. Den psykiske vold handler om kontrol og isolation. Den psykiske vold er ikke altid umiddelbar synlig for en udenforstående. Den handler om direkte eller indirekte trusler eller at nedgøre eller ydmyge partneren – ofte i andres påhør. Der er aldrig fysisk vold uden der er psykisk vold.

Psykisk vold er ofte mere skjult end fysisk vold og dækker over alle de måder, en person kan skade, skræmme, krænke, styre og dominere andre ved hjælp af en bagvedliggende magt eller trussel..

Psykisk vold kan for eksempel bestå af:

Jalousi, der bliver brugt til at styre eller kontrollere en partner med.

Direkte trusler

Nedvurderende og ydmygende adfærd

Det kan også være at skabe splid mellem den, der bliver udsat for vold, og personens familie og/eller venner.

Psykisk vold kan både være direkte og indirekte og Latent vold
En særlig form for psykisk vold er latent vold – at den, der bliver udsat for vold, er bevidst om, at volden kan opstå.

Latent vold kan opleves som den mest dominerende form for vold, fordi risikoen for at blive udsat for ny vold gør, at den voldsudsattes adfærd bliver strategisk anlagt på at undgå ny vold.

Stalking – forfølgelse og chikane
Stalking er en form for psykisk vold, som omfatter systematisk og vedvarende forfølgelse eller chikane.

Den materielle vold betyder, at den krænkende part, ødelægger ting f.eks. indbo og personlige ejendele. Det er her vigtigt at bemærke, at volden har en hensigt og er velovervejet. Den krænkende part ødelægger aldrig sine egne ting. Han/hun kommer ikke lige pludselig til at smide sin egen computer ud af vinduet – det er altid partnerens og/eller børnenes ting, det går ud over. Eller trusler om det.

Materielle ødelæggelser kan for eksempel være:

At ødelægge/smadre den andens ting med vilje

At ødelægge/smadre ting for at skræmme

At rive tøj og private billeder i stykker

Børnenes ynglings legetøj eller mest betydningsfulde genstande

Materielle ødelæggelser kan i sig selv virke skræmmende. Særligt, hvis der samtidig ligger en latent fysisk vold.

Den økonomiske vold og økonomiske kontol vil sige, at være nægtet adgang til penge, at skulle aflevere de penge, man selv tjener, at tigge og bede om penge til mad og lommepenge. Gennem økonomisk kontrol kan voldsudøveren for eksempel tage en persons løn og udbetale den i afmålte lommepenge. Men det kan også handle om, at voldsudøveren sørger for at sætte den voldsudsatte i gæld.

Det er en form for vold at fratage en anden person retten til at bestemme over sine egne penge og sit eget forbrug.

Særligt for personer med handicap
For personer med handicap kan økonomisk kontrol for eksempel være, at den person, der udøver volden, tager alle pengene med, når han/hun forlader hjemmet.

Et andet eksempel kan være, at man udnytter den handicappede økonomisk. Det ser man oftest i forhold til udviklingshæmmede borgere

 

 

 

Seneste indlæg: