Mit livssyn beror på det humanistiske og eksistentielle.

Grundlæggende har vi fri mulighed for at skabe mening i tilværelsen, for selvbestemmelse og ansvarlighed overfor egne valg og værdier.

Individuel Terapi

Terapi handler om at blive bedre til at være sig selv. Målet med terapien er, at finde klarhed og kompetance til at leve livet på godt og ondt. Igennem terapien vil du blive bedre til at “mærke efter”, hvad der er det rigtige for dig. Fokus ligger på dig og din oplevelse af din aktuelle livssituation.

Sammen undersøger vi bl.a., hvad det er, du har brug for. Når du kender dine egne behov, lærer at udtrykke hvad det er du vil have og bliver mere tydelig for dig selv, vil du opleve, at du bedre kan skabe dit eget liv og få det du ønsker.

Derudover vil det automatisk have en afsmittende effekt i samspillet med andre og i dine relationer.

Par- og familieterapi

Terapien foregår med min styring og guidning. Der vil være dialog mellem hver enkelt af jer og mig – samt dialog jer i mellem.

Jeg vil skabe et rum, hvor alle parter lytter og alle parter føler sig hørt. Jeg vil støtte Jer i, at blive tydelige for hinanden, få tydeliggjort jeres behov og i at få jeres budskaber klart frem, sammen med de følelser der ligger bag og som ofte ikke bliver kommunikeret eller hørt.

Rådgivning vil/kan forekomme samt I vil blive inviteret til at øve jer i anerkendende kommunikation. I vil få mulighed for at få opgaver – ligeledes redskaber med hjem.

Det er relationen og dynamikkerne, der er klienten i terapien, ikke de individuelle parter og derfor vil terapien ikke indeholde dybtgående, personligt arbejde, som det sker i en individuel terapi. Dog kan det ske at der, under en terapi, enten bliver åbnet op for individuelt stof, eller vi får øje på noget individuelt stof, der bliver ved med af “forstyrre” jeres relation(er). Med henblik på at få arbejdet det på plads tilbyder jeg, at man, sideløbende med terapien, kan arbejde individuelt med det i en session eller to. Eller jeg vil foreslå terapi, hos en anden terapeut.

Gruppeterapi

I en gruppe har du mulighed for at få øje på dig selv i samspil med andre. Det at blive genkendt og at genkende sig selv i andre kan have en helende effekt, som er med til at skabe opmærksomhed og klarhed på, hvem og hvordan du er i verden.

I gruppen får du mulighed for både at se og høre de andres problemer og arbejde med dine egne. Gruppen kan ses som en spejling af de relationer og sammenhænge, du indgår i og har indgået i, såsom familien, parforholdet, arbejdsfællesskabet og samfundet.

Desuden fungerer gruppen, som et træningssted, hvor du kan prøve dig selv af. F.eks i at sige til og fra, være den du egentlig er, måske sige ting højt, som aldrig er blevet sagt højt før og/eller vise følelser, som du er blevet nødt til at lukke af for. For at gruppen bliver levende og dynamisk vil jeg opfordre dig til både at give og modtage feedback.

Om terapi

Formålet med den terapeutiske samtale er, at du finder frem til en hensigtsmæssig måde at forholde dig til dit liv på. Resultatet kan blive indsigt i dine mønstre, handlinger og relationer. Og så kan terapi hjælpe dig til at gøre noget ved dem – hvis det er dét, du vil.

I terapi er der ingen følelser der er forkerte. Der er hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige måder, at tackle sine følelser på og det er her, hvor terapi bliver et rigtig godt værktøj. I terapi kan du lære at tænke og handle anderledes.

Den måde, du håndterer problemer på i dag, har du lært på et tidspunkt, hvor det var nødvendigt at handle sådan. Vi var som børn afhængige af vores omgivelser.

For at kunne være i vores familie, måtte vi danne os nogle overlevelses- eller mestringsstrategier. Men som voksen er de strategier ikke længere brugbare. Ofte er det dem der gør, at vi havner i de situationer, vi gerne vil undgå. Sagt på en anden måde, vores historie gentager sig selv.

Eksempelvis: møder den samme type kæreste – altid ryger i konflikter med chefen uanset, hvor man arbejder – føler sig trådt på af familie og venner – bliver mobbet – ikke bliver taget alvorligt, får sine grænser overskredet – siger ja, men mener nej, bliver forladt osv osv

Anbefaling fra bladet psykologi 08/2018

“Jill Liv Nielsen kender de fleste måske som hende den unge pige, der vandt den første Big Brother for 17 år siden.

Hun er i dag psykoterapeut, og hun har skrevet en ærlig og om sin barske opvækst og hvordan den har påvirket nede som voksen, hvor hun har kæmpet med følelser som skam, mindreværd og konstant tvivl.

Opvæksten er præget af omsorgssvigt, seksuelle krænkelser og en alkohoilseret far.

Det er hårdrejsende realisme, som eksempelveis her: “Ud på natten havde min far forsøgt at drukne min stedmor i vores lille fiskebassin i gården i gårhavehuset. Senere igen havde han spillet russisk roulette med sig selv og min stedmor, som nu sad i en stol med blod løbende ud af næsen.”

Undervejs har Jill faglige refleksioner om de psykologiske udfordringer, hun selv er rendt ind i, bl.a.: Depression, frygten for afsløring og at være ydrestyret/indrestyret, hvilket giver indblik i mønstrene bag.

Til dem, der selv har haft en dysfunktionel opvækst, vil denne bog være en, man kan spejle sig i. Og hvis du ikke har haft samme barske start på livet, kan du alligevel bliver klogere på, hvordan du skal håndtere kaotiske følelser i dit eget liv.

Som Jill skriver i forordet: “Der findes ikke et “lidelseshieraki”, der skalerer, at den, der har (haft) det værst, har ret til at føle stærkest”.

Køb bogen hos mig, via henvendelsesformularen. Oplys mig dit navn, adresse, email og tlf og så sender jeg den til dig. (email og tlf. er til brug for track and trace) Jeg skriver gerne ind personlig hilsen i. 🙂 Lad mig vide om du ønsker det. Betaling foregår via mobilpay på nummeret 601314 eller bankoverførsel på: Reg.nr: 5333 Konto nr: 0000245386. Prisen er 249,- kr. incl. forsendelse

Link til bogen

Når du tør

Psykoterapi handler om at få indsigt, at forstå sig selv og forholde sig til de gode og dårlige sider, man har.

Det er ikke altid tydeligt for én selv, hvad problemstillingen handler om. Netop derfor har mange brug for at få skabt større klarhed og få en bevidsthed om, hvad der gemmer sig. Det er også en forudsætning for bedre selv, at kunne træffe valg i sit liv.

Terapi kan være en hjælp til at få større overensstemmelse mellem det man føler indeni og det man tør vise andre eller til at komme ud af en personlig krise. Terapi bliver også brugt som vejen til at skabe forandringer i sit liv og til personlig udvikling.

Det handler “bare” om at turde. Turde være den, du er.

Kort sagt: Når du tør være, den du er – kan du forandre dig!